Syota yksiloiva kassakoneen numero

Jokainen veronmaksaja, jonka on rekisteröitävä tavaroiden ja palveluiden myynti kassakoneella, on hyvin tietoinen siitä, kuinka monta hallussapitoa koskevaa yksityiskohtaista vaatimusta on myös asetettava kyseisten laitteiden huoltoa varten. Aivan sama näistä ehdoista on aktiivinen säännöllinen kassakoneiden teknisen tarkastuksen suorittaminen. Mitä se seuraa sitten ja milloin se tulisi tehdä? Mikä on verotuksellinen kassakone ja tekninen katsaus? Tietoja tästä osoitteessa

Alv-lain mukaan kassakoneille on tehtävä määräajoin teknisiä tarkastuksia. Tämän päivämäärän jälkeen tätä vaihetta on jatkettu. Tämä arvostelu on rakennettu asianmukaisen palvelun toimesta. Ennen 1. joulukuuta 2008 kassakoneiden teknisissä tarkastuksissa viitattiin vuotuiseen määräaikaan. Pohjimmiltaan tällä hetkellä sovellettavat lakisääteiset kassakoneet olisi tarkistettava joka toinen vuosi verotuksen jälkeen tai äskettäin tehdyn tarkistuksen jälkeen. Menestyksekkäästi, jos verovelvollinen ei suorita tällaista etua, hänelle asetetaan seuraamuksia. Puhumme tässä muun muassa sakkojen määräämisestä veronmaksajille verorikoksesta, koska asiaa, joka ei aiheuta kassakoneen määräaikaistarkastelua, pidetään kirjan pitämisessä väärin. Tämä perustelu tulee rikoslain tuotteen 61 §: n 3 momentista.Laaditaanko testi, jonka vastuulla on suorittaa tällainen tarkistus? Loman suojaaminen nykyisessä tosiasiassa kuuluu tietysti veronmaksajaan, mutta ei palveluun. Novitus delio -kassakoneen omistajan tulee ilmoittaa palvelulle tällaisesta tarpeellisuudesta siihen liittyvänä tarkistuspäivänä. Toisaalta kassanhoitaja yhdessä 31 §: n 3 momentin kanssa. 4 kassakoneiden oikeuksien tulisi suorittaa kassakoneiden pakollinen tekninen tarkistus otsikossa viiden päivän kuluessa ilmoituksesta.Veronmaksajien on myös mainittava, että pakollisen kassakoneiden tarkistamisen määräajan noudattamatta jättäminen johtaa siihen, että alennus on palautettava ostopaikasta. Veronmaksajiin kohdistetaan tällaisia ​​seuraamuksia, jotka eivät ole kolmen vuoden kuluessa tavaroiden / palveluiden myynnin kirjaamisen alkamisesta luoneet kassarekisterin toimitusta asianomaisen viranomaisen suorittamaa teknistä tarkastusta varten hyvissä ajoin.Yhteenvetona on syytä muistuttaa, että käyttäjä on vastuussa tarkistuspäivän noudattamisesta.