Kolposkopiapora

Tuotantolaitosten ja varastossa voi olla räjähdysvaara. Tämä vaara syntyy, jos valmistetta pidetään nesteinä tai kiinteinä aineina, jotka muodostavat räjähtäviä kaasuja tai jotka voivat räjähtää, jos niitä sekoitetaan riittämättömästi.

Räjähtävä ilmapiiri esiintyy yleensä huoneen lämpötilan ollessa liian korkea tai jos sähkökaari esiintyy. Joskus on myös räjähdysvaara, jos sisäpuolelle syntyy kipinä.

Erityiset tehtaat ja tuotantokaupat ovat aina hyvin suojattuja räjähdyksiä vastaan, mutta joskus ei ole aavistustakaan paikoissa, kuten huoltoasemat, joissa räjähdysvaaran aiheuttavat usein siellä olevat ihmiset - kouluttamattomat, vahingossa putovat savukkeet mahdollisesti räjähdysalttiilla alueilla.Erityistä räjähdyssuojausta olisi laajennettava paitsi huoltoasemille, myös lentokentillä, jätevedenpuhdistamoissa ja tarkoituksissa, joissa valitaan viljakasvit. Telakoilla on räjähdysvaara, jota kaikki eivät tiedä meistä.

Edellä mainitut paikat kuuluvat lakiin, jotka edellyttävät erityisen räjähdyssuojan jatkamista. Jotta laillista toimintaa voidaan harjoittaa, tällaisten paikkojen omistajien ja käyttäjien on osoitettava, että niillä on todistuksia, kuten EY-tyyppitarkastustodistuksia, sekä joukko muita henkilöitä.

Suurimman osan räjähdyssuojausta (n räjähdystä koskevista säännöksistä järjestää Euroopan unioni, mikä tarkoittaa, että asetukset pannaan luonnollisesti täytäntöön Puolan hyväksi siitä hetkestä lähtien, kun liittymme yhteisöön.Jokaisen räjähdysvaarallisen laitoksen omistajan tulee osoittaa tarkasti paikan yksityiskohdat raportissa ja näyttää myös mahdolliset tilanteet tilanteista, joissa räjähdys voi tapahtua.