Kassaan liittyvat vaatimukset

Euroopan alueella on vuosittain jopa kaksi tuhatta syttyvien aineiden, pölyjen ja kaasujen räjähdyksiä, jotka mahdollistavat koneiden tuhoamisen, laitteiden ja kodin vahingoittumisen, ja harvoin ja ihmishenkien menetyksen. Räjähdyskelpoiset ilmakehät voivat johtaa räjähdyksiin, jotka johtuvat tilanteesta, jossa ilmaa, syttyviä kaasuja, höyryjä tai hienojakoisia aineita sekoitetaan, käsitellään ja varastoidaan hapen läsnä ollessa. Todennäköisimmin räjähdyskelpoinen ilmapiiri on yleensä kemiallisissa eduissa, säiliöissä, jalostamoissa, voimalaitoksissa, maalaamoissa, vedenkäsittelyasemissa ja merisatamissa ja lentokentillä.ATEX-direktiivi on perustettu vapaaehtoiseksi säännöksi Euroopan järjestössä myytäville laitteille, joita käytetään räjähdysvaarassa olevalla taustalla. Kun ATEX-direktiivi on otettu käyttöön asunnossa, kaikkien laitteen standardien on oltava ATEX-sertifioituja ja niitä on tuettava asianmukaisella symbolilla. ATEX-direktiivissä 94/9 / EY edellytetään, että valmistajat toimittavat sähkölaitteita räjähdysvaarallisessa ympäristössä vain asianmukaisella todistuksella. Toisaalta työntekijöillä on ATEX-direktiivi 99/92 / EY, jossa määritellään vaatimukset räjähdysalttiiksi joutuneiden kumppaneiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi. ATEX 94/9 / EC: n periaate toteutetaan laitteissa, joissa on sytytyslähde, koska niiden tapauksessa on mahdollista sähköinen purkautuminen, staattisen sähkön syntyminen ja paremmat lämpötilat. Vaikka ATEX-direktiivi on vastuullinen sääntely, tämän säännöksen noudattamisesta saatava hyöty voidaan korvata:

työturvallisuuden takaaminen asiakkaille teollisuuskaupoissa,rajoittamalla taloudellisista tappioista, jotka johtuvat kohteiden mahdollisista \ tvarmistaa tarvitsemien tarvikkeiden laatu kaupankäynnissä Euroopan unionin maassa, \ tluottamuksen ja työterveyshuollon ja aikuisten yksiköiden yhteensovittaminen.